Skip to main content
Estate planning
Erfbelasting
Losse royementen
Legalisaties
Gewaarmerkte kopie

Estate planning

Estate planning is het fiscaal gunstig overdragen van uw vermogen naar de volgende generatie. Ik ben lid van de Vereniging Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Door bijvoorbeeld het opstellen dan wel wijzigen van uw testament, het (op papier) schenken van vermogen aan uw kinderen of het wijzigingen/opstellen van huwelijkse voorwaarden, kunt u, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, de erfbelasting aanzienlijk verlagen.

Erfbelasting

Mijn kantoor kan u helpen bij het doen van de aangifte erfbelasting.

Losse royementen

Het is een veelvoorkomende denkfout dat mensen denken dat ze hun hypotheek(schuld) hebben afgelost en dat het hypotheekrecht dan automatisch van hun huis wordt afgehaald.

Net zoals een hypotheek alleen gevestigd kan worden middels een notariële akte, kan de hypotheek alleen van het huis afgehaald worden (ook wel genoemd doorgehaald of geroyeerd worden) middels een notariële akte en daarvoor moet de notaris wel eerst een opdracht voor krijgen.

Legalisaties

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders.

Door middel van een legalisatie controleert de notaris dat u degene bent die zijn/haar handtekening moet zetten doordat u uw handtekening zet in het bijzijn van een medewerker van een notariskantoor onder overleggen van een geldig legitimatiebewijs.

Gewaarmerkte kopie

Indien u een origineel document, zoals bijvoorbeeld een diploma of paspoort, niet uit handen wilt geven kunt u een gewaarmerkte kopie daarvan laten maken. Een gewaarmerkte kopie wordt ook wel een vergeleken afschrift genoemd.
Om een gewaarmerkte kopie te maken, zullen wij een fotokopie van een aan ons aangeboden origineel document maken. Vervolgens bevestigen wij met een verklaring, onze handtekening en ambtsstempel dat de kopie daadwerkelijk een kopie van het aan hem aanboden document is en dat de inhoud van de kopie met het origineel overeenstemt.

Officiële instanties die over het betreffende document willen beschikken zijn er op deze manier zeker van dat de gewaarmerkte kopie gelijk is aan het originele document.

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Wij laten u graag weten wat voor u kunnen betekenen.