Skip to main content
Koop
overeenkomst
Leveringen
Hypotheken
Erfpacht
Splitsing in appartementsrechten
Diversen

Koopovereenkomst

In de koopovereenkomst worden de afspraken met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed vastgelegd. De wet vereist voor de aankoop van een woning door een particulier een schriftelijke koopovereenkomst.

Vaak maakt de makelaar verkoper het koopcontract op, maar de notaris kan de koopovereenkomst ook voor u opmaken. Het voordeel hiervan is dat de notaris een onpartijdige derde is en de notaris zal koper, verkoper en de makelaars altijd uitnodigen op kantoor om de koopovereenkomst met alle partijen door te nemen en, indien koper en verkoper akkoord zijn met de inhoud, de koopovereenkomst samen met de partijen ondertekenen.

In Amsterdam wordt de koopovereenkomst zelfs altijd door de notaris opgemaakt en omdat ik vele jaren in Amsterdam heb gewerkt heb ik veel ervaring met het opstellen van koopovereenkomsten.

Leveringsakte

Ter uitvoering van een koopovereenkomst vindt de levering van het onroerend goed plaats. Door het ondertekenen van de leveringsakte en het inschrijven van de leveringsakte bij het kadaster wordt de koper juridisch eigenaar van de woning. De ingeschreven leveringsakte bij het kadaster heet ook wel eigendomsbewijs.
Mijn kantoor heeft ruime ervaring met het opstellen van leveringsakten en wij zijn u hierbij graag behulpzaam.

Hypotheken

Indien u geld leent bij de bank verlangt de bank meestal tot zekerheid van de terugbetaling van de lening een hypotheekrecht op uw woning (of bedrijfspand). Dit geeft u doordat u uw woning/bedrijfspand in onderpand geeft aan de bank zolang u de schuld niet terug heeft betaald.

Als u uw verplichtingen ten opzichte van de bank niet nakomt, kan de bank gebruik maken van het hypotheekrecht en het onderpand in het openbaar verkopen (veilen). Dit doet de bank op basis van de hypotheekakte en de bank heeft uw medewerking als eigenaar hiervoor niet nodig.

De bank heeft met een hypotheekrecht een voorrangspositie op de verkoopopbrengst van het onderpand voor andere crediteuren, zelfs voor de belastingdienst.

Mijn kantoor helpt u graag bij het opstellen van de hypotheekakte.

Erfpacht

Door mijn werkervaring in het Amsterdamse vastgoed kan ik u ook van dienst zijn bij uw erfpacht zaken. Dient er een akte canonherziening einde tijdvak opgemaakt te worden of wenst u van voortdurende erfpacht over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht?

Mijn kantoor is u graag van dienst en wij hanteren een zeer scherpe prijs voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht.
Wij zorgen dat uw erfpachtdossier binnen de door de gemeente gestelde termijn wordt afgerond.

Splitsing in appartementsrechten

Indien u een gebouw heeft en u wilt delen van het gebouw afzonderlijk over kunnen dragen, dient het gebouw gesplitst te worden in appartementsrechten en dienen er regels vastgesteld te worden waar alle appartementseigenaren in dit gebouw zich aan moeten houden.

Als een gebouw reeds is gesplitst in appartementsrechten, maar de feitelijke situatie wijkt af van de juridische situatie en deze beide situaties dienen in overeenstemming met elkaar te worden gebracht, dient de splitsingsakte gewijzigd te worden.

Ik kan u adviseren omtrent de inhoud van de splitsingsakte/ wijziging van de splitsingsakte.

Diversen in onroerend goed

U maakt al jarenlang gebruik van bijvoorbeeld een pad dat over het perceel van uw buurman loopt en wenst dit recht van overpad vast te leggen voor het geval uw buurman verhuisd. Dan dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden.

Of vraagt u zich af waar precies dat pad loopt waar uw buurman altijd gebruik van maakt? In dat geval kan ik een erfdienstbaarhedenonderzoek voor u doen.

Heeft u andere vragen met betrekking tot onroerend goed, kunt u contact met mij opnemen en dan kan ik kijken of ik u kan helpen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Wij laten u graag weten wat voor u kunnen betekenen.